Zawieranie małżeństwa powinno być trudniejsze od uzyskania rozwodu.


zawieranie-łżeństwa-powinno-być-trudniejsze-od-uzyskania-rozwodu
gina lollobrigidazawieraniemałżeństwapowinnobyćtrudniejszeoduzyskaniarozwoduzawieranie małżeństwamałżeństwa powinnopowinno byćbyć trudniejszetrudniejsze odod uzyskaniauzyskania rozwoduzawieranie małżeństwa powinnomałżeństwa powinno byćpowinno być trudniejszebyć trudniejsze odtrudniejsze od uzyskaniaod uzyskania rozwoduzawieranie małżeństwa powinno byćmałżeństwa powinno być trudniejszepowinno być trudniejsze odbyć trudniejsze od uzyskaniatrudniejsze od uzyskania rozwoduzawieranie małżeństwa powinno być trudniejszemałżeństwa powinno być trudniejsze odpowinno być trudniejsze od uzyskaniabyć trudniejsze od uzyskania rozwodu

Ciało powinno być świątynią duszy czystej, przeto nie powinno być profanowane.Twoje pożywienie powinno być lekarstwem, a twoje lekarstwo powinno być pożywieniem.Znałem kobietę, która pragnęła rozwodu, by nie być dłużej żoną zdradzanego męża.Ubranie powinno być na tyle niedyskretne, żeby z całą pewnością można było powiedzieć, że ma się przed sobą kobietę, jednak powinno być na tyle dyskretne, aby można było być pewnym, że ma się przed sobą damę.Ciężko jest być we dwoje. Tylko jedno jest jeszcze trudniejsze - samotność.Ślub to zaręczyny rozwodu.