Zawieszenie broni między kobietami nazywa się przyjaźnią.


zawieszenie-broni-między-kobietami-nazywa-ę-przyjaźą
dorothy parkerzawieszeniebronimiędzykobietaminazywasięprzyjaźniązawieszenie bronibroni międzymiędzy kobietamikobietami nazywanazywa sięsię przyjaźniązawieszenie broni międzybroni między kobietamimiędzy kobietami nazywakobietami nazywa sięnazywa się przyjaźniązawieszenie broni między kobietamibroni między kobietami nazywamiędzy kobietami nazywa siękobietami nazywa się przyjaźniązawieszenie broni między kobietami nazywabroni między kobietami nazywa sięmiędzy kobietami nazywa się przyjaźnią

To nie jest traktat pokojowy, to jest zawieszenie broni na 20 lat.Kiedy człowiek zabije tygrysa, nazywa to sportem, ale jeśli tygrys zabija człowieka, nazywa się to okrucieństwem.Amerykanin zajmuje się pracą, a w wolnych chwilach kobietami. Włoch zajmuje się kobietami, a w wolnych chwilach pracą.Niepewny to przyjaciel jako żywo bywa, co się tylko przy uczcie z przyjaźnią odzywa.Każdy jest sa­mot­ny i al­bo pod­da­je się te­mu nieubłaga­nemu pra­wu życia al­bo sta­ra się je pod­ważyć miłością i przyjażnią.Zawsze wiązałem się z niebanalnymi kobietami.