Zawsze bądź szlachetny. Bądź do pomocy gotowy.


zawsze-bądź-szlachetny-bądź-do-pomocy-gotowy
johann wolfgang goethezawszebądźszlachetnybądźdopomocygotowyzawsze bądźbądź szlachetnybądź dodo pomocypomocy gotowyzawsze bądź szlachetnybądź do pomocydo pomocy gotowybądź do pomocy gotowy

Dobry bądź i szlachetny, / Bądź do pomocy gotowy!Dob­ry bądź i szlachet­ny, bądź do po­mocy gotowy! Bądź mi... Bądź mi niep­rze­mijającym uśmie­chem słońca Bądź mi skar­bem zam­kniętych źrenic Bądź mi czys­tym szczęściem i prawdą nie­wzburzoną, bez pod­wa­lin cier­pienia. Bez początku, bez końcu. Bądź mi. Tam gdzie ulot­ni się krzyk, stój i złap go. Wsiąkaj za­pach każdej łzy, by uczu­cia nie prze­mijały mi. Świeżością w bez­dechu bądź.Aby odnieść sukces w interesach bądź śmiały, bądź pierwszy, bądź odmienny.Bądź roz­trop­na, bądź ro­zum­na, ale nig­dy nie bądź dum­na ! Bądź wodą moją nie z deszczu nie obok bądź krwią i bądź wodą mną bądź lecz sobą tą drogą nie szedł nikt bo nie mogą przes­tać chcieć bo mieć nie możesz możesz być jedynie i bądź tyl­ko i tyl­ko to wystarczy zrozum już kochasz