Zawsze ilekroć człowiek się śmieje, przedłuża swoje życie.


zawsze-ilekroć-człowiek-ę-śmieje-przedłuża-swoje-życie
curzio malapartezawszeilekroćczłowieksięśmiejeprzedłużaswojeżyciezawsze ilekroćilekroć człowiekczłowiek sięsię śmiejeprzedłuża swojeswoje życiezawsze ilekroć człowiekilekroć człowiek sięczłowiek się śmiejeprzedłuża swoje życiezawsze ilekroć człowiek sięilekroć człowiek się śmiejezawsze ilekroć człowiek się śmieje

Zawsze, ilekroć człowiek się śmieje, przedłuża swoje życie. -Curzio Malaparte
zawsze-ilekroć-człowiek-ę-śmieje-przedłuża-swoje-życie
Prawda jest zawsze tam, gdzie istnieje wiara. Ilekroć człowiek z czystym sercem podąży drogą wiary, zawsze uda mu się połączyć z Bogiem i czynić cuda. -Paulo Coelho
prawda-jest-zawsze-tam-gdzie-istnieje-wiara-ilekroć-człowiek-z-czystym-sercem-podąży-drogą-wiary-zawsze-uda-mu-ę-połączyć-z-bogiem-i-czynić
Czasem wystarczy jeden człowiek, albo jedna myśl, żeby zmienić swoje życie na zawsze. -Anonim
czasem-wystarczy-jeden-człowiek-albo-jedna-myśl-żeby-zmienić-swoje-życie-na-zawsze
Nigdy nie zapominaj, że wystarczy jeden człowiek, albo jedna myśl, żeby zmienić swoje życie na zawsze. -H. Jackson Brown
nigdy-nie-zapominaj-że-wystarczy-jeden-człowiek-albo-jedna-myśl-żeby-zmienić-swoje-życie-na-zawsze
Myślenie o śmierci przedłuża życie. -Anonim
myślenie-o-śmierci-przedłuża-życie