Zawsze istnieje człowiek bardziej cierpiący od ciebie.


zawsze-istnieje-człowiek-bardziej-cierpiący-od-ciebie
ezopzawszeistniejeczłowiekbardziejcierpiącyodciebiezawsze istniejeistnieje człowiekczłowiek bardziejbardziej cierpiącycierpiący odod ciebiezawsze istnieje człowiekistnieje człowiek bardziejczłowiek bardziej cierpiącybardziej cierpiący odcierpiący od ciebiezawsze istnieje człowiek bardziejistnieje człowiek bardziej cierpiącyczłowiek bardziej cierpiący odbardziej cierpiący od ciebiezawsze istnieje człowiek bardziej cierpiącyistnieje człowiek bardziej cierpiący odczłowiek bardziej cierpiący od ciebie

Wariat: człowiek cierpiący na dużą niezależność intelektualną. -Ambrose Bierce
wariat-człowiek-cierpiący-na-żą-niezależność-intelektualną
Prawda jest zawsze tam, gdzie istnieje wiara. Ilekroć człowiek z czystym sercem podąży drogą wiary, zawsze uda mu się połączyć z Bogiem i czynić cuda. -Paulo Coelho
prawda-jest-zawsze-tam-gdzie-istnieje-wiara-ilekroć-człowiek-z-czystym-sercem-podąży-drogą-wiary-zawsze-uda-mu-ę-połączyć-z-bogiem-i-czynić
Bądź zawsze wierny prawdzie, nawet kiedy jest dla ciebie niewygodna, bo stanie się jeszcze bardziej niewygodna, gdy ją spróbujesz ukryć. -Bertrand Russell
bądź-zawsze-wierny-prawdzie-nawet-kiedy-jest-dla-ciebie-niewygodna-bo-stanie-ę-jeszcze-bardziej-niewygodna-gdy-ją-spróbujesz-ukryć
Nie istnieje żadna bardziej skuteczna wewnętrzna misja jak małżeństwo. -Johann Gottfried Herder
nie-istnieje-żadna-bardziej-skuteczna-wewnętrzna-misja-jak-łżeństwo
Zdarza się czasem w życiu wielkie i silne uczucie. I zawsze jest w nim cząstka litości. Przedmiot naszego uwielbienia wydaje nam się skrzywdzoną ofiarą tym bardziej, im bardziej kochamy. -Borys Pasternak
zdarza-ę-czasem-w-życiu-wielkie-i-silne-uczucie-i-zawsze-jest-w-nim-cząstka-litoś-przedmiot-naszego-uwielbienia-wydaje-nam-ę-skrzywdzoną
Tołstoj mówi, że im bardziej człowiek oddaje się pięknu, tym bardziej oddala się od dobra - jest odwrotnie. -Borys Pasternak
tołstoj-mówi-że-im-bardziej-człowiek-oddaje-ę-pięknu-tym-bardziej-oddala-ę-od-dobra-jest-odwrotnie