Zawsze istnieje moment, kiedy ciekawość staje się grzechem.


zawsze-istnieje-moment-kiedy-ciekawość-staje-ę-grzechem
anatol francezawszeistniejemomentkiedyciekawośćstajesięgrzechemzawsze istniejeistnieje momentkiedy ciekawośćciekawość stajestaje sięsię grzechemzawsze istnieje momentkiedy ciekawość stajeciekawość staje sięstaje się grzechemkiedy ciekawość staje sięciekawość staje się grzechemkiedy ciekawość staje się grzechem

Moment, gdy wyzbywamy się iluzji zawsze rozrywa nam serce. W tym smutku, zawsze jednak wyczuwałem, też wielkie piękno.mo­ja dusza ma dziury pozalepiane pocerowane na moment na chwilę gdy oddech mam głęboki roz­ry­wa je strach i prężne bi­cie serca ucieczka myśli na parapecie żal po co człowieko­wi żal niszczy dziury cerowane lepione na moment koc moim domem mokry od wylanych wspomnień wspomnienia po co człowieko­wi wspomnienia niszczą na moment wróć i powiedz coś na moment Ten moment naprawdę istnieje, to chwila, w której spływa na nas cała siła gwiazd i pozwala nam czynić cuda.Najniebezpieczniejszy dla złego rządu jest zazwyczaj ten moment, kiedy zaczyna się on reformować.Wiele z tego, co początkowo istnieje tylko jako wyobrażenie, staje się rzeczywistością.Zaw­sze is­tnieje mo­ment, kiedy cieka­wość sta­je się grzechem.