Zawsze kochaj sąsiada. Ale zawsze wybieraj sobie dobre sąsiedztwo.


zawsze-kochaj-sąsiada-ale-zawsze-wybieraj-sobie-dobre-sąsiedztwo
robert fulghumzawszekochajsąsiadaalezawszewybierajsobiedobresąsiedztwozawsze kochajkochaj sąsiadaale zawszezawsze wybierajwybieraj sobiesobie dobredobre sąsiedztwozawsze kochaj sąsiadaale zawsze wybierajzawsze wybieraj sobiewybieraj sobie dobresobie dobre sąsiedztwoale zawsze wybieraj sobiezawsze wybieraj sobie dobrewybieraj sobie dobre sąsiedztwoale zawsze wybieraj sobie dobrezawsze wybieraj sobie dobre sąsiedztwo

Kochaj sąsiada jak siebie samego, ale rozważnie wybieraj sąsiedztwo.Człowiek dobre wypowiada słowa, ale nie zawsze ten, kto dobre powiedział słowo, jest cnotliwy.Kiedy rozpaczam, przypominam sobie z historii, że prawda i miłość zawsze wygrywa. Że byli tyrani i mordercy, którzy wydali się przez długi czas niezwyciężeni, ale w końcu zawsze upadali. Pomyśl o tym.Istnieją smutni ludzie młodzi, dlatego że w miłości zawsze trudno sobie poradzić i zawsze się trochę oberwie. Im wcześniej, tym lepiej.Dzieci są czasem dobre, czasem złe, ale wnuki są zawsze nadzwyczajne.Zawsze ufaj drugiemu człowiekowi. Ale zawsze znacz karty.