Zawsze można być wyżej powieszonym.


zawsze-można-być-wyżej-powieszonym
stanisław jerzy leczawszemożnabyćwyżejpowieszonymzawsze możnamożna byćbyć wyżejwyżej powieszonymzawsze można byćmożna być wyżejbyć wyżej powieszonymzawsze można być wyżejmożna być wyżej powieszonymzawsze można być wyżej powieszonym

Spoglądać w górę, sięgać myślą poza granice widzialnego świata... i wznosić się wyżej... zawsze wyżej...W sztuce trzeba zawsze celować trochę wyżej niż się trafia.Alpy ścigane wzrokiem ze szczytu na szczyt uciekają wyżej, wyżej przebiły błękit i zajęły nieboSpoglądać w górę, sięgać myślą po­za gra­nice widzial­ne­go świata... i wzno­sić się wyżej... zaw­sze wyżej.Bądź jak wiatr, który rzuca się w przestrzeń z jaskini skalnej. Wznoś się wyżej, coraz wyżej...Kiedy mężczyzna mówi, że wyczerpał życie, to można zawsze być pewnym, iż życie go wyczerpało.