Zawsze otwarte, zawsze czuwające oczy mojej duszy.


zawsze-otwarte-zawsze-czuwają-oczy-mojej-duszy
dionisios solomoszawszeotwartezawszeczuwająceoczymojejduszyzawsze otwartezawsze czuwająceczuwające oczyoczy mojejmojej duszyzawsze czuwające oczyczuwające oczy mojejoczy mojej duszyzawsze czuwające oczy mojejczuwające oczy mojej duszyzawsze czuwające oczy mojej duszy

Najważniejszą godziną jest zawsze ta obecna! Najważniejszym człowiekiem jest zawsze ten, który akurat stoi przede mną! Dziełem najkonieczniejszym jest zawsze miłość!Nie widzą Ciebie moje oczy, Nie słyszą Ciebie moje uszy; A jesteś światłem w mej pomroczy. A jesteś śpiewem w mojej duszy.Nie widzą Ciebie moje oczy, nie słyszą Ciebie moje uszy; a jesteś światłem w mej pomroczy, a jesteś śpiewem w mojej duszy.Stwarzać, stwarzać zawsze oto prawdziwe pojęcie życia. Ulepszać drugich, rodzić potomstwo cielesne i duchowe, snuć dalej nieprzerwany wątek życia i zawsze iść naprzód, ku przyszłości, nie cofając się nigdy, oto ideał, do którego powinniśmy zawsze dążyć.Zawsze kochaj sąsiada. Ale zawsze wybieraj sobie dobre sąsiedztwo.Nie zawsze mów, co wiesz, ale zawsze wiedz, co mówisz.