Zawsze piękniejszą odpowiedź dostanie, kto zada piękniejsze pytanie.


zawsze-piękniejszą-odpowiedź-dostanie-kto-zada-piękniejsze-pytanie
edward cummingszawszepiękniejsząodpowiedźdostaniektozadapiękniejszepytaniezawsze piękniejsząpiękniejszą odpowiedźodpowiedź dostaniekto zadazada piękniejszepiękniejsze pytaniezawsze piękniejszą odpowiedźpiękniejszą odpowiedź dostaniekto zada piękniejszezada piękniejsze pytaniezawsze piękniejszą odpowiedź dostaniekto zada piękniejsze pytanie

Opis: odpowiedź na pytanie studenta, co by zrobił, gdyby Sir Arthur Eddington, wybitny astrofizyk brytyjski, który potwierdził teorię względności, zaprzeczył jej.W umyśle nowoczesnego człowieka zrodziło się nowe pytanie, pytanie, czy warto żyć. Nie można dać na nie rozumnej odpowiedzi, bo pytanie jest nierozumne.Żenić się należy w każdym wypadku. Jeśli ktoś dostanie dobrą żonę, będzie szczęśliwy, gdy dostanie złą, może się stać filozofem.Co za nonsens opiewać tylko zawsze wiosenną miłość. Jesienne barwy są wspanialsze, różnorodniejsze, jesienne radości tysiąckroć potężniejsze, straszliwsze, piękniejsze.Jaki jest sens ludzkiego życia? Każda odpowiedź na to pytanie wiąże się z religią. Można więc spytać, czy w ogóle warto je zadawać? Odpowiadam, że człowiek, który uważa życie swoje i innych istot ludzkich za bezsensowne, jest nie tylko nieszczęśliwy, ale właściwie nie zasługuje na życie.Ktoś, kto pyta, jaki życie ma sens, nigdy się tego nie dowie; odpowiedź zna tylko ten, kto tego pytania nie stawia.