Zawsze pożądane jest odnajdywać nowe przejawy starych praw.


zawsze-pożądane-jest-odnajdywać-nowe-przejawy-starych-praw
johann peter eckermannzawszepożądanejestodnajdywaćnoweprzejawystarychprawzawsze pożądanepożądane jestjest odnajdywaćodnajdywać nowenowe przejawyprzejawy starychstarych prawzawsze pożądane jestpożądane jest odnajdywaćjest odnajdywać noweodnajdywać nowe przejawynowe przejawy starychprzejawy starych prawzawsze pożądane jest odnajdywaćpożądane jest odnajdywać nowejest odnajdywać nowe przejawyodnajdywać nowe przejawy starychnowe przejawy starych prawzawsze pożądane jest odnajdywać nowepożądane jest odnajdywać nowe przejawyjest odnajdywać nowe przejawy starychodnajdywać nowe przejawy starych praw

Nie przyzwyczajać się, lecz w tym, co znane, odnajdywać nowe - oto droga wzbogacająca codzienność.Postęp to zmiana starych kłopotów na nowe.Płacimy tak drogo za nowe doświadczenia, ponieważ nie wykorzystujemy starych.W naturze rzeczy leży to, że błąd często bywa lepszy od prób jego naprawienia. W każdym razie dobro od dawna utrwalone jest zawsze bardziej pożądane od tego, co wprawdzie doskonalsze, ale nie ugruntowane.Powinno powstać nowe prawo. Ilekroć przestępca okazuje się mądrzejszy od praw, które naruszył, bezkarny jest.Im większa jest miłość, tym banalniejsze są jej przejawy.