Zawsze postępuj właściwie - to powinno zadowolić niektórych, a resztę wprawi w zdumienie.


zawsze-postępuj-właściwie-to-powinno-zadowolić-niektórych-a-resztę-wprawi-w-zdumienie
mark twainzawszepostępujwłaściwietopowinnozadowolićniektórychresztęwprawizdumieniezawsze postępujpostępuj właściwiewłaściwiepowinno zadowolićzadowolić niektórychresztę wprawiwprawi ww zdumieniezawsze postępuj właściwiepostępuj właściwiepowinno zadowolić niektórycha resztę wprawiresztę wprawi wwprawi w zdumieniezawsze postępuj właściwiea resztę wprawi wresztę wprawi w zdumieniea resztę wprawi w zdumienie

Postępuj zawsze właściwie. Da to satysfakcję kilku ludziom, a resztę zadziwi. -Mark Twain
postępuj-zawsze-właściwie-da-to-satysfakcję-kilku-ludziom-a-resztę-zadziwi
Postępuj zaw­sze właści­wie. Da to sa­tys­fak­cję kil­ku ludziom, a resztę zadziwi. -Mark Twain
postępuj-zaw­sze-właś­wie-da to ­tys­fak­cję-kil­ku-ludziom-a resztę-zadziwi
Postępuj zawsze tak, jakby to, co czynisz, miało być twoim ostatnim uczynkiem. -Elias Canetti
postępuj-zawsze-tak-jakby-to-co-czynisz-miało-być-twoim-ostatnim-uczynkiem
Przy dzieleniu całości życia przez rozsądek zawsze otrzymujemy resztę. -Peter Wust
przy-dzieleniu-całoś-życia-przez-rozsądek-zawsze-otrzymujemy-resztę
Należy zawsze być zakochanym. Jest to powód, dla którego nie powinno się nigdy brać ślubu. -Oscar Wilde
należy-zawsze-być-zakochanym-jest-to-powód-dla-którego-nie-powinno-ę-nigdy-brać-ślubu
niektórych-praw­da-łączy-a niektórych-praw­da-dzieli- ~pa­weł-rychlica