Zawsze ufaj drugiemu człowiekowi. Ale zawsze znacz karty.


zawsze-ufaj-drugiemu-człowiekowi-ale-zawsze-znacz-karty
robert fulghumzawszeufajdrugiemuczłowiekowialezawszeznaczkartyzawsze ufajufaj drugiemudrugiemu człowiekowiale zawszezawsze znaczznacz kartyzawsze ufaj drugiemuufaj drugiemu człowiekowiale zawsze znaczzawsze znacz kartyzawsze ufaj drugiemu człowiekowiale zawsze znacz karty

Zawsze kochaj sąsiada. Ale zawsze wybieraj sobie dobre sąsiedztwo.Nie zawsze mów, co wiesz, ale zawsze wiedz, co mówisz.Zazdrość rodzi się zawsze z miłości, ale nie zawsze z nią umiera.Miłość jest zawsze nowa. I bez względu na to, czy w życiu kochamy raz, dwa czy dziesięć razy, zawsze stajemy w obliczu nieznanego. Miłość może nas pogrążyć w ogniu piekieł albo zabrać do bram raju - ale zawsze gdzieś nas prowadzi.Miłość nie oznacza emocjonalnego przemijania czy chwilowego oczarowania, ale wyraża wolę i odpowiedzialną decyzję związania się całkowicie W każdej sytuacji należy się uśmiechać, mówić właściwym tonem właściwe słowa i zawsze, ale to zawsze niczym supernowa promieniować pewnością siebie.