Zawsze w końcu znajdzie się ktoś, kto zaopiekuje się ludźmi, którzy nie mogą sobie sami poradzić.


zawsze-w-końcu-znajdzie-ę-ktoś-kto-zaopiekuje-ę-ludźmi-którzy-nie-mogą-sobie-sami-poradzić
margaret mitchellzawszekońcuznajdziesięktośktozaopiekujeludźmiktórzyniemogąsobiesamiporadzićzawsze ww końcukońcu znajdzieznajdzie sięsię ktośkto zaopiekujezaopiekuje sięsię ludźmiktórzy nienie mogąmogą sobiesobie samisami poradzićzawsze w końcuw końcu znajdziekońcu znajdzie sięznajdzie się ktośkto zaopiekuje sięzaopiekuje się ludźmiktórzy nie mogąnie mogą sobiemogą sobie samisobie sami poradzićzawsze w końcu znajdziew końcu znajdzie siękońcu znajdzie się ktośkto zaopiekuje się ludźmiktórzy nie mogą sobienie mogą sobie samimogą sobie sami poradzićzawsze w końcu znajdzie sięw końcu znajdzie się ktośktórzy nie mogą sobie saminie mogą sobie sami poradzić

Jedno w małżeństwie jest pocieszające: gdy się rozejrzymy, zawsze znajdzie się ktoś, kto gorzej wpadł.Jeśli tłumaczysz coś tak jasno, że każdy musi to zrozumieć, zawsze znajdzie się ktoś, kto nic nie rozumie.Istnieją smutni ludzie młodzi, dlatego że w miłości zawsze trudno sobie poradzić i zawsze się trochę oberwie. Im wcześniej, tym lepiej.Kiedy rozpaczam, przypominam sobie z historii, że prawda i miłość zawsze wygrywa. Że byli tyrani i mordercy, którzy wydali się przez długi czas niezwyciężeni, ale w końcu zawsze upadali. Pomyśl o tym.'Po­między ty­mi, którzy mogą spać, a ty­mi, którzy spać nie mogą, roz­ciąga się prze­paść. To je­den z najgłębszych podziałów ludzkości.Technologia zdominowana jest przez dwa rodzaje ludzi - tych, którzy wiedzą, z czym nie potrafią sobie poradzić, oraz tych, którzy potrafią zapanować nad tym, czego nie rozumieją.