Zawsze zdarza się to, czego człowiek nie oczekuje.


zawsze-zdarza-ę-to-czego-człowiek-nie-oczekuje
joseph conradzawszezdarzasiętoczegoczłowieknieoczekujezawsze zdarzazdarza sięczego człowiekczłowiek nienie oczekujezawsze zdarza sięczego człowiek nieczłowiek nie oczekujeczego człowiek nie oczekuje

Błazen to człowiek, który oczekuje, że zdarzą się rzeczy, które nigdy się nie wydarzą.Błazen to człowiek, który oczekuje, że zdarzą się rzeczy, które się nigdy nie wydarzą.Od życia dostaje się to, czego się oczekuje a nie to, czego się chceCzłowiek zawsze ma przesadne wyobrażenie o tym, czego nie znaCzłowiek posiada to tylko, czego się wyrzeka. To, czego się nie wyrzekamy, wymyka się nam. W tym sensie niczego absolutnie nie można posiadać, jeśli się nie przeszło wpierw przez Boga.Nie zawsze dostajemy to, czego pragniemy, ale jednocześnie często omija nas to, czego nie chcemy.