Zawziętość to dro­ga do suk­ce­su. ~ Mrs Vercetti 


zawziętość-to dro­ga-do suk­­su-~ mrs-vercetti 
mrs vercettizawziętośćto dro­gado suk­ce­su~ mrsvercetti zawziętość to dro­gato dro­ga do suk­ce­su~ mrs vercetti zawziętość to dro­ga do suk­ce­su

Res­pect or nothing! ~ Mrs Vercetti  -Mrs Vercetti
res­pect-or nothing-~ mrs-vercetti 
Car­pe diem póki jeszcze jest... ~ Mrs Vercetti  -Mrs Vercetti
car­pe-diem-póki-jeszcze-jest-~ mrs-vercetti 
Na sto­le płacze świeca, a ja o to­bie śnię... ~ Mrs Vercetti  -Mrs Vercetti
na sto­-płacze-świeca-a ja o to­bie-śę-~ mrs-vercetti 
Przet­rwa­nie jest wyg­raną. ~ Mrs Vercetti  -Mrs Vercetti
przet­rwa­nie-jest wyg­raną-~ mrs-vercetti 
Chwy­tam dzień, póki jeszcze żyję... ~ Mrs Vercetti  -Mrs Vercetti
chwy­tam-dzień-póki-jeszcze-żyję-~ mrs-vercetti 
Gdzie te cza­sy, kiedy kochałeś mnie nad życie? ~ Mrs Vercetti  -Mrs Vercetti
gdzie-te cza­sy-kiedy-kochałeś-mnie-nad-życie-~ mrs-vercetti