Zawziętość to dro­ga do suk­ce­su. ~ Mrs Vercetti 


zawziętość-to dro­ga-do suk­­su-~ mrs-vercetti 
mrs vercettizawziętośćto dro­gado suk­ce­su~ mrsvercetti zawziętość to dro­gato dro­ga do suk­ce­su~ mrs vercetti zawziętość to dro­ga do suk­ce­su

Res­pect or nothing! ~ Mrs Vercetti Car­pe diem póki jeszcze jest... ~ Mrs Vercetti Na sto­le płacze świeca, a ja o to­bie śnię... ~ Mrs Vercetti Przet­rwa­nie jest wyg­raną. ~ Mrs Vercetti Chwy­tam dzień, póki jeszcze żyję... ~ Mrs Vercetti Gdzie te cza­sy, kiedy kochałeś mnie nad życie? ~ Mrs Vercetti