Zaz­drość jest szcze­kaniem psa, które wa­bi złodziei.


zaz­drość-jest szcze­kaniem-psa-które-wa­bi-złodziei
karl krauszaz­drośćjest szcze­kaniempsaktórewa­bizłodzieizaz­drość jest szcze­kaniemjest szcze­kaniem psaktóre wa­biwa­bi złodzieizaz­drość jest szcze­kaniem psaktóre wa­bi złodziei

Zazdrość jest szczekaniem psa, które wabi złodziei.So­jusz to małżeństwo, w którym zaz­drość jest większa od miłości.Zaz­drość to zat­ru­ty owoc miłości.Zaz­drość to nie jest pięknie uczu­cie, lecz nies­te­ty wiąże się ściśle z miłością.Nies­te­ty zaz­drość może złamać każdą przyjaźń...Zaz­drość nie wie, co sen i po cichu zabija.