Zaz­drość jest szcze­kaniem psa, które wa­bi złodziei.


zaz­drość-jest szcze­kaniem-psa-które-wa­bi-złodziei
karl krauszaz­drośćjest szcze­kaniempsaktórewa­bizłodzieizaz­drość jest szcze­kaniemjest szcze­kaniem psaktóre wa­biwa­bi złodzieizaz­drość jest szcze­kaniem psaktóre wa­bi złodziei

Zazdrość jest szczekaniem psa, które wabi złodziei. -Karl Kraus
zazdrość-jest-szczekaniem-psa-które-wabi-złodziei
So­jusz to małżeństwo, w którym zaz­drość jest większa od miłości. -Amintore Fanfani
so­jusz-to łżeństwo-w którym zaz­drość-jest większa-od miłoś
Zaz­drość to nie jest pięknie uczu­cie, lecz nies­te­ty wiąże się ściśle z miłością. -Margit Sandemo
zaz­drość-to nie jest pięknie-uczu­cie-lecz-nies­te­ty-wiąże ę-śś-z miłośą
Nies­te­ty zaz­drość może złamać każdą przyjaźń... -MyslacaWierszem
nies­te­ty-zaz­drość-może-złamać-każdą-przyjaźń
Zaz­drość nie wie, co sen i po cichu zabija. -Jacek Kaczmarski
zaz­drość-nie wie-co sen-i po cichu-zabija