Zaz­drość nie wie, co sen i po cichu zabija.


zaz­drość-nie wie-co sen-i po cichu-zabija
jacek kaczmarskizaz­drośćnie wieco seni po cichuzabijazaz­drość nie wieco sen i po cichui po cichu zabijaco sen i po cichu zabija

Zaz­drość to zat­ru­ty owoc miłości.Nies­te­ty zaz­drość może złamać każdą przyjaźń...Zaz­drość jest szcze­kaniem psa, które wa­bi złodziei.So­jusz to małżeństwo, w którym zaz­drość jest większa od miłości.Zaz­drość zżera zmysły. Zżera ser­ce. Zżera miłość. Wy­pala ciemną dziurę na wie­rzchu mo­jej duszy i wpla­ta się co­raz głębiej. Nie sposób się przeciwstawiać. Nie, kiedy zacho­wujesz się TAK.Zaz­drość to nie jest pięknie uczu­cie, lecz nies­te­ty wiąże się ściśle z miłością.