Zaz­drość to cień miłości. Im większa miłość, tym dłuższy cień.


zaz­drość-to cień-miłoś-im większa-miłość-tym-dłuższy-cień
magdalena samozwanieczaz­drośćto cieńmiłościim większamiłośćtymdłuższycieńzaz­drość to cieńto cień miłościim większa miłośćtym dłuższydłuższy cieńzaz­drość to cień miłościtym dłuższy cień

Zazdrość to cień miłości. Im większa miłość, tym większy cień.So­jusz to małżeństwo, w którym zaz­drość jest większa od miłości.Zaz­drość to zat­ru­ty owoc miłości.Ni el hombre conoce cien días de felicidad, ni la flor conserva durante cien días su color.La verdad al cien por ciento es tan rara como el alcohol al cien por ciento.Miłości musi nieustannie towarzyszyć jej cień: słabość.