Zaz­drość to zat­ru­ty owoc miłości.


zaz­drość-to zat­ru­ty-owoc-miłoś
mateusz piecki schizoidalnyzaz­drośćto zat­ru­tyowocmiłościzaz­drość to zat­ru­tyto zat­ru­ty owocowoc miłościzaz­drość to zat­ru­ty owocto zat­ru­ty owoc miłościzaz­drość to zat­ru­ty owoc miłości

So­jusz to małżeństwo, w którym zaz­drość jest większa od miłości. -Amintore Fanfani
so­jusz-to łżeństwo-w którym zaz­drość-jest większa-od miłoś
Zaz­drość to cień miłości. Im większa miłość, tym dłuższy cień. -Magdalena Samozwaniec
zaz­drość-to cień-miłoś-im większa-miłość-tym-dłuższy-cień
Jed­nym z sym­ptomów miłości jest roz­myśla­nie, ilu i ja­kich mężczyzn ukocha­na darzyła uczu­ciem w przeszłości oraz niejas­na zaz­drość o nich. -Ryūnosuke Akutagawa
jed­nym-z sym­ptomów-miłoś-jest roz­myś­nie-ilu-i ja­kich-mężczyzn-ukocha­na-darzyła-uczu­ciem-w przeszłoś-oraz-niejas­na
Nies­te­ty zaz­drość może złamać każdą przyjaźń... -MyslacaWierszem
nies­te­ty-zaz­drość-może-złamać-każdą-przyjaźń
Zaz­drość nie wie, co sen i po cichu zabija. -Jacek Kaczmarski
zaz­drość-nie wie-co sen-i po cichu-zabija
Zaz­drość jest szcze­kaniem psa, które wa­bi złodziei. -Karl Kraus
zaz­drość-jest szcze­kaniem-psa-które-wa­bi-złodziei