Zaz­drość to zat­ru­ty owoc miłości.


zaz­drość-to zat­ru­ty-owoc-miłoś
mateusz piecki schizoidalnyzaz­drośćto zat­ru­tyowocmiłościzaz­drość to zat­ru­tyto zat­ru­ty owocowoc miłościzaz­drość to zat­ru­ty owocto zat­ru­ty owoc miłościzaz­drość to zat­ru­ty owoc miłości

So­jusz to małżeństwo, w którym zaz­drość jest większa od miłości.Zaz­drość to cień miłości. Im większa miłość, tym dłuższy cień.Jed­nym z sym­ptomów miłości jest roz­myśla­nie, ilu i ja­kich mężczyzn ukocha­na darzyła uczu­ciem w przeszłości oraz niejas­na zaz­drość o nich.Nies­te­ty zaz­drość może złamać każdą przyjaźń...Zaz­drość nie wie, co sen i po cichu zabija.Zaz­drość jest szcze­kaniem psa, które wa­bi złodziei.