Zazdrość jest szczekaniem psa, które wabi złodziei.


zazdrość-jest-szczekaniem-psa-które-wabi-złodziei
karl krauszazdrośćjestszczekaniempsaktórewabizłodzieizazdrość jestjest szczekaniemszczekaniem psaktóre wabiwabi złodzieizazdrość jest szczekaniemjest szczekaniem psaktóre wabi złodzieizazdrość jest szczekaniem psa

Zaz­drość jest szcze­kaniem psa, które wa­bi złodziei.Dla psa jego pan jest Napoleonem. Stąd się bierze nieustająca popularność psa.Zazdrość to uczucie, które potrafi rozchwiać nasze serce o wiele gwałtowniej niż miłość.Im więcej jest uczciwych, tym większe są szansę złodziei.Nie popełnij błędu i nie traktuj swojego psa jak człowieka, albowiem on potraktuje cię jak psa.Dobrą stroną życia w biedzie jest to, że nie trzeba się bać złodziei.