Zazdrość rodzi się zawsze z miłości, ale nie zawsze z nią umiera.


zazdrość-rodzi-ę-zawsze-z-miłoś-ale-nie-zawsze-z-ą-umiera
francois de la rochefoucauldzazdrośćrodzisięzawszemiłościalenieniąumierazazdrość rodzirodzi sięsię zawszezawsze zz miłościale nienie zawszezawsze znią umierazazdrość rodzi sięrodzi się zawszesię zawsze zzawsze z miłościale nie zawszenie zawsze zzawsze z niąz nią umierazazdrość rodzi się zawszerodzi się zawsze zsię zawsze z miłościale nie zawsze znie zawsze z niązawsze z nią umierazazdrość rodzi się zawsze zrodzi się zawsze z miłościale nie zawsze z niąnie zawsze z nią umiera

Istnieją smutni ludzie młodzi, dlatego że w miłości zawsze trudno sobie poradzić i zawsze się trochę oberwie. Im wcześniej, tym lepiej.Nie zawsze mów, co wiesz, ale zawsze wiedz, co mówisz.Antytezą miłości nie zawsze jest nienawiść, bywa nią inna miłość.Kaszlu, głupoty i miłości nie da się ukryć, ale zawsze trzeba się starać.W każdej sytuacji należy się uśmiechać, mówić właściwym tonem właściwe słowa i zawsze, ale to zawsze niczym supernowa promieniować pewnością siebie.Zawsze kochaj sąsiada. Ale zawsze wybieraj sobie dobre sąsiedztwo.