Zazdrość to cień miłości. Im większa miłość, tym większy cień.


zazdrość-to-cień-miłoś-im-większa-miłość-tym-większy-cień
magdalena samozwanieczazdrośćtocieńmiłościimwiększamiłośćtymwiększycieńcień miłościim większawiększa miłośćtym większywiększy cieńzazdrość to cieńim większa miłośćtym większy cieńzazdrość to cień miłości

Zaz­drość to cień miłości. Im większa miłość, tym dłuższy cień.Ni el hombre conoce cien días de felicidad, ni la flor conserva durante cien días su color.Sojusz to małżeństwo, w którym zazdrość jest większa od miłości.La verdad al cien por ciento es tan rara como el alcohol al cien por ciento.Miłości musi nieustannie towarzyszyć jej cień: słabość.War­stwa kul­tu­ry jest wi­docznie niesłycha­nie cien­ka. Jest tak cien­ka, że zwierzę, które no­simy w so­bie łat­wo się budzi. Bez kul­tu­ry żyć nie możemy, bo byśmy pożar­li je­den drugiego.