Zazdrościć - to uznać swoją niższość.


zazdrość-to-uznać-swoją-ższość
pliniusz młodszyzazdrościćtouznaćswojąniższośćzazdrościćuznać swojąswoją niższośćuznać swoją niższość

Socjalizm, który chwali się swoją młodością, jest starym matkobójcą. To on zawsze zabijał swoja matkę - Republikę, i swoja siostrę - Wolność. -Honore de Balzac
socjalizm-który-chwali-ę-swoją-młodośą-jest-starym-matkobójcą-to-on-zawsze-zabijał-swoja-matkę-republikę-i-swoja-siostrę-wolność
Kto utracił wstyd, tego można uznać za straconego. -Plaucjusz
kto-utracił-wstyd-tego-można-uznać-za-straconego
Siła kobiet leży w tym, że są w stanie uznać złudzenia za rzeczywistość. -Federico Fellini
siła-kobiet-ży-w-tym-że-są-w-stanie-uznać-złudzenia-za-rzeczywistość
Ludzie i piękne­go pog­rze­bu pot­ra­fią zazdrościć. -Władysław Grzeszczyk
ludzie-i piękne­go-pog­rze­bu-pot­ra­fią-zazdrość
Największy wysiłek rozumu - to uznać, że istnieje nieskończona mnogość rzeczy, które go przerastają. -Pascal Blaise
największy-wysiłek-rozumu-to-uznać-że-istnieje-nieskończona-mnogość-rzeczy-które-go-przerastają
Błędy niewiele na tym zyskują, że już od wieków trwają. Trudno je z tej racji uznać za lepsze. -Pierre Bayle
błędy-niewiele-na-tym-zyskują-że-już-od-wieków-trwają-trudno-z-tej-racji-uznać-za-lepsze