Zazdrościć - to uznać swoją niższość.


zazdrość-to-uznać-swoją-ższość
pliniusz młodszyzazdrościćtouznaćswojąniższośćzazdrościćuznać swojąswoją niższośćuznać swoją niższość

Socjalizm, który chwali się swoją młodością, jest starym matkobójcą. To on zawsze zabijał swoja matkę - Republikę, i swoja siostrę - Wolność.Kto utracił wstyd, tego można uznać za straconego.Siła kobiet leży w tym, że są w stanie uznać złudzenia za rzeczywistość.Ludzie i piękne­go pog­rze­bu pot­ra­fią zazdrościć.Największy wysiłek rozumu - to uznać, że istnieje nieskończona mnogość rzeczy, które go przerastają.Błędy niewiele na tym zyskują, że już od wieków trwają. Trudno je z tej racji uznać za lepsze.