Zazdrosnego człowieka tylko płacz bliźniego do śmiechu pobudzić potrafi.


zazdrosnego-człowieka-tylko-płacz-bliźniego-do-śmiechu-pobudzić-potrafi
owidiuszzazdrosnegoczłowiekatylkopłaczbliźniegodośmiechupobudzićpotrafizazdrosnego człowiekaczłowieka tylkotylko płaczpłacz bliźniegobliźniego dodo śmiechuśmiechu pobudzićpobudzić potrafizazdrosnego człowieka tylkoczłowieka tylko płacztylko płacz bliźniegopłacz bliźniego dobliźniego do śmiechudo śmiechu pobudzićśmiechu pobudzić potrafizazdrosnego człowieka tylko płaczczłowieka tylko płacz bliźniegotylko płacz bliźniego dopłacz bliźniego do śmiechubliźniego do śmiechu pobudzićdo śmiechu pobudzić potrafizazdrosnego człowieka tylko płacz bliźniegoczłowieka tylko płacz bliźniego dotylko płacz bliźniego do śmiechupłacz bliźniego do śmiechu pobudzićbliźniego do śmiechu pobudzić potrafi

Zaz­dros­ne­go człowieka tyl­ko płacz bliźniego do śmie­chu po­budzić potrafi.W śmiechu jest klucz, którym jesteśmy w stanie rozszyfrować całego człowieka.Również i miłość bliźniego ma swoje granice, inaczej stałaby się udręką bliźniego.Lepiej śmiechem jest pisać niż łzami. W śmiechu jest całe bogactwo człowieka.Biedny brylancik z człowieka, bo w sam płacz jest oprawny; kiedy się rodzi, to on płacze, a kiedy umiera, to za nim płaczą.Złoto potrafi zabałamucić nawet uczciwego człowieka.