Zazdrosny kocha więcej, ufny kocha lepiej.


zazdrosny-kocha-więcej-ufny-kocha-lepiej
molierzazdrosnykochawięcejufnylepiejzazdrosny kochakocha więcejufny kochakocha lepiejzazdrosny kocha więcejufny kocha lepiej

Kobieta nie znosi zazdrosnego mężczyzny, którego nie kocha, ale wścieka się, gdy mężczyzna którego kocha nie jest zazdrosny.Ko­bieta nie zno­si zaz­dros­ne­go mężczyz­ny, które­go nie kocha, ale wścieka się, gdy mężczyz­na które­go kocha nie jest zazdrosny.Nie kocha szczerze żadnej, kto więcej jak jedną kobietę kocha.Ko­bieta nie­czuła to ta, która już nie kocha, lek­ko­myślna - ta, która kocha in­ne­go, zmien­na - ta, która nie wie, czy i ko­go kocha, obojętna wreszcie - ta, która nie kocha nikogo.Nie może kochać ludzi, kto kocha pieniądze, rozkosz i władzę. Ten kocha ludzi prawdziwie, kto kocha cnotę.Ten, kto kocha, powinien dzielić los tego, kogo kocha.