Zazwyczaj medycyna jest sztuką czasu.


zazwyczaj-medycyna-jest-sztuką-czasu
owidiuszzazwyczajmedycynajestsztukączasuzazwyczaj medycynamedycyna jestjest sztukąsztuką czasuzazwyczaj medycyna jestmedycyna jest sztukąjest sztuką czasuzazwyczaj medycyna jest sztukąmedycyna jest sztuką czasuzazwyczaj medycyna jest sztuką czasu

Zazwyczaj mamy dość czasu, jeżeli potrafimy wykorzystać go właściwie -J. W. Goethe
zazwyczaj-mamy-dość-czasu-żeli-potrafimy-wykorzystać-go-właściwie
Robienie pieniędzy jest sztuką, praca również jest sztuką, lecz najlepszą sztuką na świecie jest dobry interes. -Andy Warhol
robienie-pieniędzy-jest-sztuką-praca-również-jest-sztuką-lecz-najlepszą-sztuką-na-świecie-jest-dobry-interes
Ze wszystkich nauk medycyna jest najszlachetniejsza. -Hipokrates
ze-wszystkich-nauk-medycyna-jest-najszlachetniejsza
Sztuka jest czymś różnym od moralności, ale każda wielka sztuka jest swoim własnym morałem. -Marcel Proust
sztuka-jest-czymś-różnym-od-moralnoś-ale-każda-wielka-sztuka-jest-swoim-własnym-morałem
Miłość to sztuka, a sztuka im staranniej jest wyreżyserowana, tym lepsza. -Jacques-Louis David
miłość-to-sztuka-a-sztuka-im-staranniej-jest-wyreżyserowana-tym-lepsza