zbi­ta klep­sydra nie mogę się od­na­leźć wśród ziaren czasu 


zbi­-klep­sydra-nie-mogę ę-od­na­źć-wśród-ziaren-czasu 
arisazbi­taklep­sydraniemogę sięod­na­leźćwśródziarenczasu zbi­ta klep­sydraklep­sydra nienie mogę sięmogę się od­na­leźćod­na­leźć wśródwśród ziarenziaren czasu zbi­ta klep­sydra nieklep­sydra nie mogę sięnie mogę się od­na­leźćmogę się od­na­leźć wśródod­na­leźć wśród ziarenwśród ziaren czasu zbi­ta klep­sydra nie mogę sięklep­sydra nie mogę się od­na­leźćnie mogę się od­na­leźć wśródmogę się od­na­leźć wśród ziarenod­na­leźć wśród ziaren czasu zbi­ta klep­sydra nie mogę się od­na­leźćklep­sydra nie mogę się od­na­leźć wśródnie mogę się od­na­leźć wśród ziarenmogę się od­na­leźć wśród ziaren czasu 

Klep­sydrą ciała od­mie­rzam czas ty­kają wskazówki każdą minutą do­ceniam dotyk bijący na alarm wy­bijam czas szu­mią w głowie bąbelki szampana  -sprajtka
klep­sydrą-ciała-od­mie­rzam-czas-ty­kają-wskazówki-każdą-minutą-do­ceniam-dotyk-bijący-na alarm-wy­bijam-czas-szu­mią-w głowie
Po zbi­tej sol­niczce nie za­miata się cukru. -dark smurf
po zbi­tej-sol­niczce-nie za­miata ę-cukru
Praw­dzi­wego przy­jaciela mogę zna­leźć je­dynie w moim chłopa­ku, bo gdzie wy mo­je ''kocha­ne'' przy­jaciółeczki jesteście...?  -AnDree
praw­dzi­wego-przy­jaciela-mogę-zna­źć-­dynie-w moim-chłopa­ku-bo gdzie-wy mo­-''kocha­ne''-przy­jaciółeczki-jesteście 
nie jest prob­le­mem od­na­leźć miłość, lecz od­na­leźć w niej ukojenie. -Autor nieznany
nie jest prob­­mem-od­na­źć-miłość-lecz-od­na­źć-w niej-ukojenie