Zbliżyli się do szczęścia tak nieo­cze­kiwa­nie, jak gdy­by zas­koczy­li mo­tyla w zi­mowej puszczy.


zbliżyli ę-do szczęścia-tak-nieo­cze­kiwa­nie-jak gdy­by-zas­koczy­li-mo­tyla-w zi­mowej-puszczy
edith whartonzbliżyli siędo szczęściataknieo­cze­kiwa­niejak gdy­byzas­koczy­limo­tylaw zi­mowejpuszczyzbliżyli się do szczęściado szczęścia taktak nieo­cze­kiwa­niejak gdy­by zas­koczy­lizas­koczy­li mo­tylamo­tyla w zi­mowejw zi­mowej puszczyzbliżyli się do szczęścia takdo szczęścia tak nieo­cze­kiwa­niejak gdy­by zas­koczy­li mo­tylazas­koczy­li mo­tyla w zi­mowejmo­tyla w zi­mowej puszczyzbliżyli się do szczęścia tak nieo­cze­kiwa­niejak gdy­by zas­koczy­li mo­tyla w zi­mowejzas­koczy­li mo­tyla w zi­mowej puszczyjak gdy­by zas­koczy­li mo­tyla w zi­mowej puszczy

Żaden in­ny ob­szar nie stwarza tak wspa­niałych szans na uwieńczoną suk­ce­sem in­no­wację niż nieo­cze­kiwa­ny sukces. -Peter Drucker
Żaden-in­ny-ob­szar-nie stwarza-tak-wspa­niałych-szans-na uwieńczoną-suk­­sem-in­no­wację-ż-nieo­cze­kiwa­ny-sukces
Miłość, która przychodzi do Ciebie nieo­cze­kiwa­nie jest tą naj­większą i je­dyną w swoim rodzaju. -sprawdzsam
miłość-która-przychodzi-do ciebie-nieo­cze­kiwa­nie-jest tą naj­większą-i ­dyną-w swoim-rodzaju
Mówię o miłosier­dziu. Niekiedy najzu­pełniej nieo­cze­kiwa­nie i zdrad­li­wie wcis­ka się ono w naj­mniej­sze szczeliny. -Michaił Afanasjewicz Bułhakow
mówię-o miłosier­dziu-niekiedy najzu­pełniej-nieo­cze­kiwa­nie-i zdrad­li­wie-wcis­ka ę-ono-w naj­mniej­sze-szczeliny
Kto zacho­wuje się w sposób nieo­cze­kiwa­ny, nie mu­si być twórcą, ar­tystą - może być po pros­tu dziwakiem. -Stanisław Lem
kto-zacho­wuje ę-w sposób-nieo­cze­kiwa­ny-nie mu­-być-twórcą-ar­tystą- może-być-po pros­-dziwakiem
`Nie pla­nuj, nie zas­ta­nawiaj się bo życie Cię jeszcze nie raz zas­koczy. Oby tyl­ko po­zytyw­nie :)  -bluecaffe
`nie-pla­nuj-nie zas­­nawiaj ę-bo życie-cię-jeszcze-nie raz-zas­koczy-oby-tyl­ko-po­zytyw­nie-