Zbru­kało słońce śnieg zewnętrznym, ob­cym światłem.


zbru­kało-słoń-śnieg-zewnętrznym-ob­cym-światłem
jatojazbru­kałosłońceśniegzewnętrznymob­cymświatłemzbru­kało słońcesłońce śniegśnieg zewnętrznymob­cym światłemzbru­kało słońce śniegsłońce śnieg zewnętrznymzbru­kało słońce śnieg zewnętrznym

Bez­bar­wna zima Sza­rością otuliła Słońce to­pi śnieg Krys­ty­na A.Sz.31.01.2016r. -krysta
bez­bar­wna-zima-sza­rośą-otuliła-słoń-to­pi-śnieg-krys­ty­na-asz31012016r
Wpatruj się w niebo i śpiewaj z radości, gdy słońce otula cię ciepłem i opromienia światłem - za darmo. -Phil Bosmans
wpatruj-ę-w-niebo-i-śpiewaj-z-radoś-gdy-słoń-otula-ę-ciepłem-i-opromienia-światłem-za-darmo
siąpi z nieba deszcz kwitną pąki drzew ich płat­ki roz­wiewa wiatr góry pok­rył śnieg wiosen­ne słońce gdzie jesteś K.A.Sz.27.04.2016r. -Cris
ąpi-z nieba-deszcz-kwitną-pąki-drzew-ich-płat­ki-roz­wiewa-wiatr-góry-pok­rył-śnieg-wiosen­ne-słoń-gdzie-jesteś-kasz27042016r
Pomiędzy paradoksem a prawdą zachodzi ta różnica, że pierwszy rozjaśnia przedmiot silnym światłem z jednej strony, a druga słabym światłem z wielu. -Aleksander Świętochowski
pomiędzy-paradoksem-a-prawdą-zachodzi-różnica-że-pierwszy-rozjaśnia-przedmiot-silnym-światłem-z-jednej-strony-a-druga-słabym-światłem-z
Zbru­kałam się Tobą doszczętnie jed­nej nocy… Upadła Grzeszni­ca nieŚwięta było warto… Zapamiętam  -Uśmiechnięta Anielica
zbru­kałam ę-tobą-doszczętnie-jed­nej-nocy-upadła-grzeszni­ca-nieŚwię-było-warto-zapamiętam