zbyt długi impas niech znów zak­witnie Ziemia pozwól jej odejść 


zbyt-długi-impas-niech-znów-zak­witnie-ziemia-pozwól-jej-odejść 
bez.odwagizbytdługiimpasniechznówzak­witnieziemiapozwóljejodejść zbyt długidługi impasimpas niechniech znówznów zak­witniezak­witnie ziemiaziemia pozwólpozwól jejjej odejść zbyt długi impasdługi impas niechimpas niech znówniech znów zak­witnieznów zak­witnie ziemiazak­witnie ziemia pozwólziemia pozwól jejpozwól jej odejść zbyt długi impas niechdługi impas niech znówimpas niech znów zak­witnieniech znów zak­witnie ziemiaznów zak­witnie ziemia pozwólzak­witnie ziemia pozwól jejziemia pozwól jej odejść zbyt długi impas niech znówdługi impas niech znów zak­witnieimpas niech znów zak­witnie ziemianiech znów zak­witnie ziemia pozwólznów zak­witnie ziemia pozwól jejzak­witnie ziemia pozwól jej odejść 

Pozwól jej odejść, ktoś in­ny po­kocha ją bar­dziej niż ty. A jeśli nie to przy­naj­mniej nie będzie wie­cznie ranić.Proszę nie pozwól mi odejść Nie pozwól, by zak­rzycza­no Twe milczenie.Pozwól, nie broń się gdy ko­bieta mie­rzy dłoń po­ra już odejść Więc nap­rzód, niech broń rozdziera niech ku­la szy­je jak nić Trze­ba nam te­raz umierać By Pol­ska umiała znów żyć Dot­knij mnie jak nikt dotąd Otul mnie kołdrą swych ramion przyk­ryj pie­rzyną pocałunków Dłonią swą tak delikatnie Wędruj po niez­na­nych lądach Poz­na­waj mnie po kawałku Us­ta niech roz­grze­wają skórę Dreszcze po­zos­ta­wiając ciepłe I ciało ryt­micznie drgające Niech za­leje nas rozkosz Niech znik­nie świat Niech bra­kuje tchu Niech ciszę wy­pełni krzyk Niech po­wiet­rze znów drży A ty… bądź we mnie… bądź we mnie… Ty