zbyt długi impas niech znów zak­witnie Ziemia pozwól jej odejść 


zbyt-długi-impas-niech-znów-zak­witnie-ziemia-pozwól-jej-odejść 
bez.odwagizbytdługiimpasniechznówzak­witnieziemiapozwóljejodejść zbyt długidługi impasimpas niechniech znówznów zak­witniezak­witnie ziemiaziemia pozwólpozwól jejjej odejść zbyt długi impasdługi impas niechimpas niech znówniech znów zak­witnieznów zak­witnie ziemiazak­witnie ziemia pozwólziemia pozwól jejpozwól jej odejść zbyt długi impas niechdługi impas niech znówimpas niech znów zak­witnieniech znów zak­witnie ziemiaznów zak­witnie ziemia pozwólzak­witnie ziemia pozwól jejziemia pozwól jej odejść zbyt długi impas niech znówdługi impas niech znów zak­witnieimpas niech znów zak­witnie ziemianiech znów zak­witnie ziemia pozwólznów zak­witnie ziemia pozwól jejzak­witnie ziemia pozwól jej odejść 

Pozwól jej odejść, ktoś in­ny po­kocha ją bar­dziej niż ty. A jeśli nie to przy­naj­mniej nie będzie wie­cznie ranić. -Nieistniejąca
pozwól-jej-odejść-ktoś-in­ny-po­kocha-ją bar­dziej-ż-ty-a-śli-nie to przy­naj­mniej-nie będzie-wie­cznie-ranić
Proszę nie pozwól mi odejść  -MalinowaMarta
proszę-nie pozwól-mi odejść 
Nie pozwól, by zak­rzycza­no Twe milczenie. -Nadzieja21
nie-pozwól-by zak­rzycza­no-twe-milczenie
Pozwól, nie broń się gdy ko­bieta mie­rzy dłoń po­ra już odejść  -Smurf007
pozwól-nie broń-ę-gdy-ko­bieta-mie­rzy-dłoń-po­ra-już-odejść 
Więc nap­rzód, niech broń rozdziera niech ku­la szy­je jak nić Trze­ba nam te­raz umierać By Pol­ska umiała znów żyć  -Krzysztof Kamil Baczyński
więc-nap­rzód-niech-broń-rozdziera-niech-ku­-szy­-jak ć-trze­ba-nam-te­raz-umierać-by-pol­ska-umiała-znów-żyć