Zbyt prawdziwe, żeby było dobre.


zbyt-prawdziwe-żeby-było-dobre
george bernard shawzbytprawdziweżebybyłodobrezbyt prawdziweżeby byłobyło dobreżeby było dobre

Życie jest zbyt krótkie, żeby było małeMyśleć to co prawdziwe, czuć to co piękne i kochać co dobre - w tym cel rozumnego życia.Kiedy mężczyzna myśli o kobiecie, że nic nie jest dla niej zbyt piękne i nic zbyt dobre, ofiarowuje jej siebie.Ideał postępu zastąpił dzisiaj ideał innowacji; nie chodzi o to, żeby było lepiej, ale żeby było po nowemu; nawet jeśli jest to w oczywisty sposób gorsze niż dawniej.Życiowa gra polega nie tyle na tym, żeby mieć dobre karty, ile żeby dobrze rozegrać marne.Dobre jest to co było. Dobre jest to co będzie. A nawet dobra jest teraźniejszosć