Zbyteczna pokora tak samo pozbawia sił, jak zarozumiałość.


zbyteczna-pokora-tak-samo-pozbawia-ł-jak-zarozumiałość
eliza orzeszkowazbytecznapokorataksamopozbawiasiłjakzarozumiałośćzbyteczna pokorapokora taktak samosamo pozbawiapozbawia siłjak zarozumiałośćzbyteczna pokora takpokora tak samotak samo pozbawiasamo pozbawia siłzbyteczna pokora tak samopokora tak samo pozbawiatak samo pozbawia siłzbyteczna pokora tak samo pozbawiapokora tak samo pozbawia sił

Zbyteczna pokora tak samo pozbawia sił jak zarozumiałość.Jak otyłość ciału więcej zawadza niż pomaga, tak zbyteczna fortuna więcej czasem ciąży niż cieszy.Próżniactwo jest zbrodnią tak wielką jak zdrada kraju i tak samo nikczemną.Próżniactwo jest zbrodnią tak wielką, jak zdrada kraju i tak samo nikczemną.Nic tak nie wzmaga sił przeciwnika, jak wyrządzona mu krzywda.Zamiast mówić, że pracujesz, powiedz polepszam swoje życie. Wówczas możesz robić to samo, ale nie tak samo.