Zbytnia stałość w amorach to zgryzot przyczyna.


zbytnia-stałość-w-amorach-to-zgryzot-przyczyna
anonimzbytniastałośćamorachtozgryzotprzyczynazbytnia stałośćstałość ww amorachzgryzot przyczynazbytnia stałość wstałość w amorachamorach to zgryzotzbytnia stałość w amorachw amorach to zgryzotamorach to zgryzot przyczynastałość w amorach to zgryzotw amorach to zgryzot przyczyna

Przyczyna, która nie działa, nie jest w ogóle przyczyną.Chciwość zbytnia worki drze.Głupia stałość jest ulu­bieńcem cias­nych umysłów.Przy­jaźń po­lega na tym, także na tym, że nie dos­tar­cza się przy­jaciołom zby­tecznych zgryzot.Samotność zbytnia i brak zajęcia gubią młodych ludzi.Odnaleźć stałość w odczuwanych sprzecznościach - oto jest cel walki z samym sobą.