Zdarza się, że myślę: już bar­dziej nie można kochać, a na dru­gi dzień od­kry­wam, że kocham o je­den dzień bardziej.


zdarza-ę-że myślę-już-bar­dziej-nie można-kochać-a na dru­gi-dzień-od­kry­wam-że kocham-o ­den-dzień-bardziej
marta foxzdarzasięże myślęjużbar­dziejnie możnakochaća na dru­gidzieńod­kry­wamże kochamo je­denbardziejzdarza sięjuż bar­dziejbar­dziej nie możnanie można kochaća na dru­gi dzieńdzień od­kry­wamże kocham o je­deno je­den dzieńdzień bardziejjuż bar­dziej nie możnabar­dziej nie można kochaća na dru­gi dzień od­kry­wamże kocham o je­den dzieńo je­den dzień bardziejjuż bar­dziej nie można kochaćże kocham o je­den dzień bardziej

ra­no od­kry­wam że kocham całą sobą, wie­czo­rem że nie mam już kogo... -cala_ja
ra­no-od­kry­wam-że kocham-całą-sobą-wie­czo­rem-że nie mam-już-kogo
Naj­bar­dziej stra­cony dzień to ten, w którym nie zaśmialiśmy się ani razu. -Nicholas de Chamfort
naj­bar­dziej-stra­cony-dzień-to ten-w którym nie zaśmialiśmy ę-ani-razu