Zdarza się, że najgorętsza miłość nie wytrzymuje próby ogniska domowego.


zdarza-ę-że-najgorętsza-miłość-nie-wytrzymuje-próby-ogniska-domowego
horacy safrinzdarzasiężenajgorętszamiłośćniewytrzymujepróbyogniskadomowegozdarza sięże najgorętszanajgorętsza miłośćmiłość nienie wytrzymujewytrzymuje próbypróby ogniskaogniska domowegoże najgorętsza miłośćnajgorętsza miłość niemiłość nie wytrzymujenie wytrzymuje próbywytrzymuje próby ogniskapróby ogniska domowegoże najgorętsza miłość nienajgorętsza miłość nie wytrzymujemiłość nie wytrzymuje próbynie wytrzymuje próby ogniskawytrzymuje próby ogniska domowegoże najgorętsza miłość nie wytrzymujenajgorętsza miłość nie wytrzymuje próbymiłość nie wytrzymuje próby ogniskanie wytrzymuje próby ogniska domowego

Nikt nie niszczy ogniska domowego, jeśli nie jest ono już w ruinie.Książek i muzyki nie można usunąć, gdyż tylko one pozwalają jako tako znieść obrzydliwą nudę domowego ogniska.. . . wszystko co zdarza się raz, może się już nie przydarzyć nigdy więcej, ale to, co zdarza się dwa razy, zdarzy się na pewno po raz trzeci.Miłość dba nie o to, co jest, co się zdarza w tej chwili, ale o to, co nadejdzie. Kiedy zadowala bieżąca chwila, beztroska o chwilę następną - nie ma już miłości. Miłość jest ciekawością tego, co się stanie, nie zaś przyjmowaniem tego, co się dzieje.O miłości!Wszelkim chorobom lekarstwo się zdarza, jedynie miłość nie chce mieć lekarza.Prawdą jest zupełnie ta, która wytrzymuje krytykę moralnych następstw.