Zdarzenia bardzo dobre i bardzo złe przychodzą nagle. Nic ich nie zapowiada - ani przeczucia, ani żaden wstęp.


zdarzenia-bardzo-dobre-i-bardzo-złe-przychodzą-nagle-nic-ich-nie-zapowiada-ani-przeczucia-ani-żaden-wstęp
nadzieja druckazdarzeniabardzodobrezłeprzychodząnaglenicichniezapowiadaaniprzeczuciażadenwstępzdarzenia bardzobardzo dobredobre ii bardzobardzo złezłe przychodząprzychodzą naglenic ichich nienie zapowiadazapowiadaaniani przeczuciaani żadenżaden wstępzdarzenia bardzo dobrebardzo dobre idobre i bardzoi bardzo złebardzo złe przychodzązłe przychodzą naglenic ich nieich nie zapowiadanie zapowiadaani przeczuciaani żaden wstępzdarzenia bardzo dobre ibardzo dobre i bardzodobre i bardzo złei bardzo złe przychodząbardzo złe przychodzą naglenic ich nie zapowiadaich nie zapowiadazdarzenia bardzo dobre i bardzobardzo dobre i bardzo złedobre i bardzo złe przychodząi bardzo złe przychodzą naglenic ich nie zapowiada

Zdarzenia bardzo dobre i bardzo złe przychodą nagle. Nic ich nie zapowiada - ani przeczucia, ani żaden wstęp. -Nadzieja Drucka
zdarzenia-bardzo-dobre-i-bardzo-złe-przychodą-nagle-nic-ich-nie-zapowiada-ani-przeczucia-ani-żaden-wstęp
Złe nie śpi, natomiast dobre zasypia bardzo często. -Stefan Kisielewski
złe-nie-śpi-natomiast-dobre-zasypia-bardzo-często
Dzieci, tak jak i dorośli, mogą być bardzo okrutne, lub bardzo dobre. -Michael Jackson
dzieci-tak-jak-i-dorośli-mogą-być-bardzo-okrutne-lub-bardzo-dobre