Zdarzenia bardzo dobre i bardzo złe przychodzą nagle. Nic ich nie zapowiada - ani przeczucia, ani żaden wstęp.


zdarzenia-bardzo-dobre-i-bardzo-złe-przychodzą-nagle-nic-ich-nie-zapowiada-ani-przeczucia-ani-żaden-wstęp
nadzieja druckazdarzeniabardzodobrezłeprzychodząnaglenicichniezapowiadaaniprzeczuciażadenwstępzdarzenia bardzobardzo dobredobre ii bardzobardzo złezłe przychodząprzychodzą naglenic ichich nienie zapowiadazapowiadaaniani przeczuciaani żadenżaden wstępzdarzenia bardzo dobrebardzo dobre idobre i bardzoi bardzo złebardzo złe przychodzązłe przychodzą naglenic ich nieich nie zapowiadanie zapowiadaani przeczuciaani żaden wstępzdarzenia bardzo dobre ibardzo dobre i bardzodobre i bardzo złei bardzo złe przychodząbardzo złe przychodzą naglenic ich nie zapowiadaich nie zapowiadazdarzenia bardzo dobre i bardzobardzo dobre i bardzo złedobre i bardzo złe przychodząi bardzo złe przychodzą naglenic ich nie zapowiada

Zdarzenia bardzo dobre i bardzo złe przychodą nagle. Nic ich nie zapowiada - ani przeczucia, ani żaden wstęp.Życie nie jest ani tak złe, ani tak dobre, jak sobie wyobrażamy.Złe nie śpi, natomiast dobre zasypia bardzo często.Życie samo w sobie nie jest ani dobre ani złe; jest miejscem na dobro i na zło, wedle tego, czym je zapełnicie. A jeśli żyliście jeden dzień, wszystkoście poznali: jeden dzień podobny jest do wszystkich.Artyści bardzo często wykonywają dobre dzieła źle, a złe dobrze.Dzieci, tak jak i dorośli, mogą być bardzo okrutne, lub bardzo dobre.