Zde­cydo­wałam się być szczęśli­wa, bo od te­go jes­tem piękniejsza.


zde­cydo­wałam ę-być-szczęśli­wa-bo od te­go-jes­tem-piękniejsza
cinnillazde­cydo­wałam siębyćszczęśli­wabo od te­gojes­tempiękniejszazde­cydo­wałam się byćbyć szczęśli­wabo od te­go jes­temjes­tem piękniejszazde­cydo­wałam się być szczęśli­wabo od te­go jes­tem piękniejsza

W końcu zde­cydo­wałam się,by po­wie­dziec Ci co czuję,ale Ty mówiłeś tyl­ko o tym ja­ka ona jest dla Ciebie ważna... -anja
w końcu-zde­cydo­wałam-ęby-po­wie­dziec-ci co czujęale-ty mówiłeś-tyl­ko-o tym-ja­ka-ona-jest dla-ciebie-ważna
Dzi­siaj jes­tem na prawdę szczęśli­wa. Nikt mnie nie skrzyw­dził, nikt mnie nie skry­tyko­wał. Jes­tem szczęśli­wa bo dziś zos­tałam w domu. -loquentia
dzi­siaj-jes­tem-na prawdę-szczęśli­wa-nikt mnie-nie skrzyw­dził-nikt-mnie-nie skry­tyko­wał-jes­tem szczęśli­wa-bo dziś
Zde­cydo­wanie le­piej by mi się żyło, gdy­by niektóre opi­nie spływałyby po mnie jak po kaczce. -Kaye
zde­cydo­wanie-­piej-by mi ę-żyło-gdy­by-niektóre-opi­nie-spływałyby-po mnie-jak po kaczce