Zdobyć trzeba wszystko samemu - idzie tylko o to,aby było na czym stopę oprzeć.


zdobyć-trzeba-wszystko-samemu-idzie-tylko-o-toaby-było-na-czym-stopę-oprzeć
emil zegadłowiczzdobyćtrzebawszystkosamemuidzietylkotoabybyłonaczymstopęoprzećzdobyć trzebatrzeba wszystkowszystko samemusamemuidzieidzie tylkotylko obyło nana czymczym stopęstopę oprzećzdobyć trzeba wszystkotrzeba wszystko samemuwszystko samemuidzie tylkoidzie tylko obyło na czymna czym stopęczym stopę oprzećzdobyć trzeba wszystko samemutrzeba wszystko samemuidzie tylko obyło na czym stopęna czym stopę oprzećzdobyć trzeba wszystko samemubyło na czym stopę oprzeć

Trzeba wszystko ważyć, aby wszystko zdobyć. -Honoré de Balzac
trzeba-wszystko-ważyć-aby-wszystko-zdobyć
Trzeba sobie samemu stawiać rygory, aby nic nie było za łatwe. -Anna Kamieńska
trzeba-sobie-samemu-stawiać-rygory-aby-nic-nie-było-za-łatwe
Ludzie wierzą, że aby zdobyć sukces trzeba wcześnie wstawać. Otóż nie - trzeba wstawać w dobrym humorze. -Marcel Achard
ludzie-wierzą-że-aby-zdobyć-sukces-trzeba-wcześnie-wstawać-otóż-nie-trzeba-wstawać-w-dobrym-humorze
Nie wszystko w życiu można zdobyć. Trzeba raczej wybierać. -Safona
nie-wszystko-w-życiu-można-zdobyć-trzeba-raczej-wybierać