Zdrowie jest najpierwszym dobrem, uroda drugim, a bogactwo trzecim.


zdrowie-jest-najpierwszym-dobrem-uroda-drugim-a-bogactwo-trzecim
platonzdrowiejestnajpierwszymdobremurodadrugimbogactwotrzecimzdrowie jestjest najpierwszymnajpierwszym dobremuroda drugimbogactwo trzecimzdrowie jest najpierwszymjest najpierwszym dobrema bogactwo trzecimzdrowie jest najpierwszym dobrem

Zdrowie jest najpierwszym darem, uroda drugim, a bogactwo trzecim.Każdy człowiek ma trzech głównych wrogów: jednego w górze drugiego na dole, a trzeciego z boku. Pierwszym jest siła drugim bojaźń, a trzecim zawiść.Każdy człowiek ma trzech głównych wrogów: jednego w górze, drugiego w dole, a trzeciego z boku. Pierwszym jest siła, drugim bojaźń, a trzecim zawiść.Jeśli życie jest Dobrem, Dobrem jest i śmierć, bez której nie ma życia.Uroda nie stanowi o niczym, gdy nie jest urodą serca.Wspaniale jest mieć miliardy dolarów czy być bogatym ale znacznie ważniejsze jest zdrowie, znacznie ważniejsza jest rodzina. Kiedy jesteś bystry i wiesz co robisz możesz zarabiać pieniądze ale zdrowie i rodzina są na pierwszym miejscu.