Zdrowie jest najpierwszym dobrem, uroda drugim, a bogactwo trzecim.


zdrowie-jest-najpierwszym-dobrem-uroda-drugim-a-bogactwo-trzecim
platonzdrowiejestnajpierwszymdobremurodadrugimbogactwotrzecimzdrowie jestjest najpierwszymnajpierwszym dobremuroda drugimbogactwo trzecimzdrowie jest najpierwszymjest najpierwszym dobrema bogactwo trzecimzdrowie jest najpierwszym dobrem

Zdrowie jest najpierwszym darem, uroda drugim, a bogactwo trzecim. -Platon
zdrowie-jest-najpierwszym-darem-uroda-drugim-a-bogactwo-trzecim
Każdy człowiek ma trzech głównych wrogów: jednego w górze drugiego na dole, a trzeciego z boku. Pierwszym jest siła drugim bojaźń, a trzecim zawiść. -Aleksander Fredro
każdy-człowiek-trzech-głównych-wrogów-jednego-w-górze-drugiego-na-dole-a-trzeciego-z-boku-pierwszym-jest-ła-drugim-bojaźń-a-trzecim
Każdy człowiek ma trzech głównych wrogów: jednego w górze, drugiego w dole, a trzeciego z boku. Pierwszym jest siła, drugim bojaźń, a trzecim zawiść. -Aleksander Fredro
każdy-człowiek-trzech-głównych-wrogów-jednego-w-górze-drugiego-w-dole-a-trzeciego-z-boku-pierwszym-jest-ła-drugim-bojaźń-a-trzecim
Jeśli życie jest Dobrem, Dobrem jest i śmierć, bez której nie ma życia. -Lew Tołstoj
jeśli-życie-jest-dobrem-dobrem-jest-i-śmierć-bez-której-nie-życia
Uroda nie stanowi o niczym, gdy nie jest urodą serca. -Włodzimierz Pietrzak
uroda-nie-stanowi-o-niczym-gdy-nie-jest-urodą-serca