Zdzi­wienie jest tą przyczyną, dla której ludzie zaczęli filozofować.


zdzi­wienie-jest tą przyczyną-dla-której ludzie-zaczęli-filozofować
jostein gaarderzdzi­wieniejest tą przyczynądlaktórej ludziezaczęlifilozofowaćzdzi­wienie jest tą przyczynądla której ludziektórej ludzie zaczęlizaczęli filozofowaćdla której ludzie zaczęliktórej ludzie zaczęli filozofowaćdla której ludzie zaczęli filozofować

Kto jest bez­wolny i dzi­wi się, poz­na­je swoją niewiedzę. Zdzi­wienie jest początkiem wiedzy.Ból jest jękiem, Przy­jem­ność jest jękiem, Zdzi­wienie jest jękiem. Czyżby wyz­na­nie miłości, tez było by­le jękiem? Za­tem jęcz do mnie. Jęcz dla mnie. Jęcz...W swej ig­no­ran­cji sądziła, że świat na­leży do niej. Jak wiel­kie było jej zdzi­wienie gdy od­kryła, że sześć mi­liardów ludzi może myśleć tak samo.Przyczyną istnienia na świecie tylu ludzi o kamiennych sercach jest to, że okazywanie życzliwości uważane jest za objaw słabości, której należało się wyzbyć.Atmosfera rzeki wywiera zdecydowanie ujemny wpływ na charakter człowieka. Oto przyczyna, dla której nawet flisacy są czasem niegrzeczni między sobą i używają takich słów, że na pewno potem, gdy ochłoną, sami nad tym ubolewają.Przyczyną, dla której państwa wolne są mniej trwałe od innych, jest to, że i nieszczęścia, i sukcesy, jakie bywają ich udziałem, powodują prawie zawsze utratę wolności; podczas gdy sukcesy i nieszczęścia państwa, którego lud żyje w stanie poddaństwa, w równej mierze utwierdzają jego niewolę.