Ze­ro pod­niesione do potęgi jest nieobliczalne.


ze­ro-pod­niesione-do potęgi-jest nieobliczalne
urszula zyburaze­ropod­niesionedo potęgijest nieobliczalneze­ro pod­niesionepod­niesione do potęgido potęgi jest nieobliczalneze­ro pod­niesione do potęgipod­niesione do potęgi jest nieobliczalneze­ro pod­niesione do potęgi jest nieobliczalne

Zero podniesione do potęgi jest nieobliczalne. -Urszula Zybura
zero-podniesione-do-potęgi-jest-nieobliczalne
Wewnętrzne poczu­cie du­my z po­wodu od­niesione­go suk­ce­su jest o wiele cen­niej­sze niźli pochwały ty­siąca osób. -hope_dies_last
wewnętrzne-poczu­cie-­my-z po­wodu-od­niesione­go-suk­­su-jest o wiele-cen­niej­sze-źli-pochwały-ty­ąca-osób
I w chwa­le wy­niesione po­nad doczes­ność, ogar­nia całość dłońmi niestrudzonymi. -Walt Whitman
i w chwa­-wy­niesione-po­nad-doczes­ność-ogar­nia-całość-dłońmi-niestrudzonymi
Jak niesione wiatrem nasiona dmuchawców ludzie dryfują bez celu, by spocząć w ziemi. -William Wharton
jak-niesione-wiatrem-nasiona-dmuchawców-ludzie-dryfują-bez-celu-by-spocząć-w-ziemi