Ze świata tego każdy ma tyle ile sam sobie weźmie.


ze-świata-tego-każdy-tyle-ile-sam-sobie-weźmie
giovanni boccacciozeświatategokażdytyleilesamsobieweźmieze świataświata tegotego każdykażdy mama tyletyle ileile samsam sobiesobie weźmieze świata tegoświata tego każdytego każdy makażdy ma tylema tyle iletyle ile samile sam sobiesam sobie weźmieze świata tego każdyświata tego każdy matego każdy ma tylekażdy ma tyle ilema tyle ile samtyle ile sam sobieile sam sobie weźmieze świata tego każdy maświata tego każdy ma tyletego każdy ma tyle ilekażdy ma tyle ile samma tyle ile sam sobietyle ile sam sobie weźmie

Ze świata tego każdy ma tyle, ile sam sobie weźmie.Ze świata tego każdy ma tyle, ile sobie weźnie.Świat ma dla człowieka tyle znaczenia, ile człowiek sam zdoła ze świata wydobyć.Życie daje każdemu tyle, ile sam ma odwagę sobie z niego wziąćNie można bowiem mieć nadziei na skierowanie świata ku lepszym drogom, o ile się jednostek nie skieruje ku lepszemu. W tym celu każdy z nas powinien pracować nad udoskonaleniem się własnym, jednocześnie zdając sobie sprawę ze swej, osobistej odpowiedzialności za całokształt tego, co się dzieje w świecie, i z tego, że obowiązkiem bezpośrednim każdego z [...]Najprzenikliwszy mężczyzna na świecie nie potrafi powiedzieć o kobiecie tyle dobrego ani tyle złego, ile one same o sobie myślą.