Ze szczęściem bywa czasami tak jak z okularami, szuka sie ich, a one siedzą na nosie. Tak blisko!


ze-szczęściem-bywa-czasami-tak-jak-z-okularami-szuka-sie-ich-a-one-siedzą-na-nosie-tak-blisko
phil bosmanszeszczęściembywaczasamitakjakokularamiszukasieichonesiedząnanosietakbliskoze szczęściemszczęściem bywabywa czasamiczasami taktak jakjak zz okularamiszuka siesie ichone siedząsiedzą nana nosietak bliskoze szczęściem bywaszczęściem bywa czasamibywa czasami takczasami tak jaktak jak zjak z okularamiszuka sie icha one siedząone siedzą nasiedzą na nosieze szczęściem bywa czasamiszczęściem bywa czasami takbywa czasami tak jakczasami tak jak ztak jak z okularamia one siedzą naone siedzą na nosieze szczęściem bywa czasami takszczęściem bywa czasami tak jakbywa czasami tak jak zczasami tak jak z okularamia one siedzą na nosie

Ze szczęściem czasami bywa tak jak z okularami, szuka się ich, a one siedzą na nosieZe szczęściem jest na ogół tak jak z okularami których się daremnie poszukuje. Nie znajdzie się ich, bo są właśnie na nosie.Gentleman - mężczyzna, który stale wygląda na tak grzecznego, jak bywa czasami.Aż dziw bierze, że tylu ludzi szuka szczęścia, gdy tak naprawdę to ono ich szuka, gdyż od nich zależy.Możemy powiedzieć o człowieku, że bywa częściej dobry niż zły, częściej mądry niż głupi, częściej energiczny niż apatyczny, i na odwrót; ale będzie nieprawdą, jeśli powiemy o jakimś człowieku, że jest dobry albo mądry, a o innym, że jest zły albo głupi. A my zawsze w ten sposób dzielimy ludzi. I to jest niesłuszne. Ludzie są jak rzeki: woda jest we wszystkich jednakowa, wszędzie ta sama, ale rzeka bywa wąska, szeroka, spokojna, czysta, zimna, mętna, ciepła. Tak samo bywa z ludźmi. Każdy człowiek ma w sobie zalążki wszystkich ludzkich cech; czasami ujawnia te, czasami znów inne; bywa nieraz zupełnie do siebie niepodobny, pozostając jednakże wciąż sobą.Ból młodości bywa czasami tak intensywny, że później niektóre uczucia na zawsze zostaną przytępione.