Ze szczęściem czasami bywa tak jak z okularami, szuka się ich, a one siedzą na nosie


ze-szczęściem-czasami-bywa-tak-jak-z-okularami-szuka-ę-ich-a-one-siedzą-na-nosie
phil bosmanszeszczęściemczasamibywatakjakokularamiszukasięichonesiedząnanosieze szczęściemszczęściem czasamiczasami bywabywa taktak jakjak zz okularamiszuka sięsię ichone siedząsiedzą nana nosieze szczęściem czasamiszczęściem czasami bywaczasami bywa takbywa tak jaktak jak zjak z okularamiszuka się icha one siedząone siedzą nasiedzą na nosieze szczęściem czasami bywaszczęściem czasami bywa takczasami bywa tak jakbywa tak jak ztak jak z okularamia one siedzą naone siedzą na nosieze szczęściem czasami bywa takszczęściem czasami bywa tak jakczasami bywa tak jak zbywa tak jak z okularamia one siedzą na nosie

Ze szczęściem bywa czasami tak jak z okularami, szuka sie ich, a one siedzą na nosie. Tak blisko!Ze szczęściem jest na ogół tak jak z okularami których się daremnie poszukuje. Nie znajdzie się ich, bo są właśnie na nosie.Gentleman - mężczyzna, który stale wygląda na tak grzecznego, jak bywa czasami.Możemy powiedzieć o człowieku, że bywa częściej dobry niż zły, częściej mądry niż głupi, częściej energiczny niż apatyczny, i na odwrót; ale będzie nieprawdą, jeśli powiemy o jakimś człowieku, że jest dobry albo mądry, a o innym, że jest zły albo głupi. A my zawsze w ten sposób dzielimy ludzi. I to jest niesłuszne. Ludzie są jak rzeki: woda jest we wszystkich jednakowa, wszędzie ta sama, ale rzeka bywa wąska, szeroka, spokojna, czysta, zimna, mętna, ciepła. Tak samo bywa z ludźmi. Każdy człowiek ma w sobie zalążki wszystkich ludzkich cech; czasami ujawnia te, czasami znów inne; bywa nieraz zupełnie do siebie niepodobny, pozostając jednakże wciąż sobą.Aż dziw bierze, że tylu ludzi szuka szczęścia, gdy tak naprawdę to ono ich szuka, gdyż od nich zależy.Ból młodości bywa czasami tak intensywny, że później niektóre uczucia na zawsze zostaną przytępione.