Ze wszystkich dróg prowadzących do osiągnięcia szczęścia w życiu, żadna nie jest tak skuteczna, tak owocna i tak słodka jak przyjaźń.


ze-wszystkich-dróg-prowadzących-do-osiągnięcia-szczęścia-w-życiu-żadna-nie-jest-tak-skuteczna-tak-owocna-i-tak-słodka-jak-przyjaźń
epikurzewszystkichdrógprowadzącychdoosiągnięciaszczęściażyciużadnaniejesttakskutecznaowocnasłodkajakprzyjaźńze wszystkichwszystkich drógdróg prowadzącychprowadzących dodo osiągnięciaosiągnięcia szczęściaszczęścia ww życiużadna nienie jestjest taktak skutecznatak owocnaowocna ii taktak słodkasłodka jakjak przyjaźńze wszystkich drógwszystkich dróg prowadzącychdróg prowadzących doprowadzących do osiągnięciado osiągnięcia szczęściaosiągnięcia szczęścia wszczęścia w życiużadna nie jestnie jest takjest tak skutecznatak owocna iowocna i taki tak słodkatak słodka jaksłodka jak przyjaźńze wszystkich dróg prowadzącychwszystkich dróg prowadzących dodróg prowadzących do osiągnięciaprowadzących do osiągnięcia szczęściado osiągnięcia szczęścia wosiągnięcia szczęścia w życiużadna nie jest taknie jest tak skutecznatak owocna i takowocna i tak słodkai tak słodka jaktak słodka jak przyjaźńze wszystkich dróg prowadzących dowszystkich dróg prowadzących do osiągnięciadróg prowadzących do osiągnięcia szczęściaprowadzących do osiągnięcia szczęścia wdo osiągnięcia szczęścia w życiużadna nie jest tak skutecznatak owocna i tak słodkaowocna i tak słodka jaki tak słodka jak przyjaźń

Spośród wszystkich sposobów, jakie ci wskazuje mądrość dla osiągnięcia szczęścia, najskuteczniejszym, najpewniejszym i najsłodszym jest przyjaźń. -Epikur
spośród-wszystkich-sposobów-jakie-wskazuje-mądrość-dla-osiągnięcia-szczęścia-najskuteczniejszym-najpewniejszym-i-najsłodszym-jest
Mieliście kiedyś w życiu tak, że kar­ci­liście się za każdą chwilę szczęścia? Ja tak mam. Cze­mu? Bo jeśli is­tnieje li­mit szczęścia, to nie chcę go wy­korzys­tać od razu... -opuszczona
mieliście-kiedyś-w życiu-tak-że kar­­liście ę-za każdą-chwilę-szczęścia-ja tak-mam-cze­mu bo śli-is­tnieje-li­mit-szczęścia
Prawie każdy w życiu ma takie okresy, kiedy żyje tak jak powinien, w pełnej harmonii duszy i ciała; ale przeżyć tak całe życie, to nie jest łatwo. -Maria Corti
prawie-każdy-w-życiu-takie-okresy-kiedy-żyje-tak-jak-powinien-w-pełnej-harmonii-duszy-i-ciała-ale-przeżyć-tak-całe-życie-to-nie-jest-łatwo
Szczęścia tak mało jest, jak sięgnę wzrokiem, że gdzie jest szczęścia nadzieja, jest już za wiele o szczęścia nadzieję. -Stanisław Wyspiański
szczęścia-tak-ło-jest-jak-ęgnę-wzrokiem-że-gdzie-jest-szczęścia-nadzieja-jest-już-za-wiele-o-szczęścia-nadzieję
Nie myślałem i nie śniłem w mym życiu, że spot­kam w tak czys­tej for­mie tak gwałtowną żądzę i tak gorące i tęskne pożądanie. -Johann Wolfgang Goethe
nie-myśłem-i nie śłem-w mym-życiu-że spot­kam-w tak-czys­tej-for­mie-tak-gwałtowną-żądzę-i tak-gorą-i tęskne-pożądanie
Nie istnieje żadna bardziej skuteczna wewnętrzna misja jak małżeństwo. -Johann Gottfried Herder
nie-istnieje-żadna-bardziej-skuteczna-wewnętrzna-misja-jak-łżeństwo