Ze złem trzeba walczyć, bo zło nie tylko uderzy w prawy i lewy policzek, ale może i głowę razem z policzkami oderwać.


ze-złem-trzeba-walczyć-bo-zło-nie-tylko-uderzy-w-prawy-i-lewy-policzek-ale-może-i-głowę-razem-z-policzkami-oderwać
jan twardowskizezłemtrzebawalczyćbozłonietylkouderzyprawylewypoliczekalemożegłowęrazempoliczkamioderwaćze złemzłem trzebatrzeba walczyćbo złozło nienie tylkotylko uderzyuderzy ww prawyprawy ii lewylewy policzekale możemoże ii głowęgłowę razemrazem zz policzkamipoliczkami oderwaćze złem trzebazłem trzeba walczyćbo zło niezło nie tylkonie tylko uderzytylko uderzy wuderzy w prawyw prawy iprawy i lewyi lewy policzekale może imoże i głowęi głowę razemgłowę razem zrazem z policzkamiz policzkami oderwaćze złem trzeba walczyćbo zło nie tylkozło nie tylko uderzynie tylko uderzy wtylko uderzy w prawyuderzy w prawy iw prawy i lewyprawy i lewy policzekale może i głowęmoże i głowę razemi głowę razem zgłowę razem z policzkamirazem z policzkami oderwaćbo zło nie tylko uderzyzło nie tylko uderzy wnie tylko uderzy w prawytylko uderzy w prawy iuderzy w prawy i lewyw prawy i lewy policzekale może i głowę razemmoże i głowę razem zi głowę razem z policzkamigłowę razem z policzkami oderwać

Trzeba walczyć o swoje marzenia, ale trzeba też wiedzieć, które drogi są nie do przebycia i zachować siły na przejście innym ścieżkami. -Paulo Coelho
trzeba-walczyć-o-swoje-marzenia-ale-trzeba-też-wiedzieć-które-drogi-są-nie-do-przebycia-i-zachować-ły-na-przejście-innym-ścieżkami
Tylko niekiedy szczęście bywa darem, najczęściej trzeba o nie walczyć. -Paulo Coelho
tylko-niekiedy-szczęście-bywa-darem-najczęściej-trzeba-o-nie-walczyć
Nie dość kochać dobrych, ale trzeba kochać złych, gdyż tylko miłością można z nich zło wyplenić. -Henryk Sienkiewicz
nie-dość-kochać-dobrych-ale-trzeba-kochać-złych-gdyż-tylko-miłośą-można-z-nich-zło-wyplenić