Zejdź o jeden stopień i pojmij żonę. Wznieś się o jeden stopień i zdobądź przyjaciela.


zejdź-o-jeden-stopień-i-pojmij-żonę-wznieś-ę-o-jeden-stopień-i-zdobądź-przyjaciela
talmudzejdźjedenstopieńpojmijżonęwznieśsięzdobądźprzyjacielazejdź oo jedenjeden stopieństopień ii pojmijpojmij żonęwznieś sięo jedenjeden stopieństopień ii zdobądźzdobądź przyjacielazejdź o jedeno jeden stopieńjeden stopień istopień i pojmiji pojmij żonęwznieś się osię o jedeno jeden stopieńjeden stopień istopień i zdobądźi zdobądź przyjacielazejdź o jeden stopieńo jeden stopień ijeden stopień i pojmijstopień i pojmij żonęwznieś się o jedensię o jeden stopieńo jeden stopień ijeden stopień i zdobądźstopień i zdobądź przyjacielazejdź o jeden stopień io jeden stopień i pojmijjeden stopień i pojmij żonęwznieś się o jeden stopieńsię o jeden stopień io jeden stopień i zdobądźjeden stopień i zdobądź przyjaciela

Jeden bowiem jest świat, a składa się nań wszystko, i Bóg jeden we wszystkim, i jedna materia i jedno prawo i jeden rozum wspólny wszystkim stworzeniom rozumnym i prawda jedna.. . . ludzie w różny sposób zdążają do celu, jaki każdy ma przed sobą, to jest do sławy i bogactwa, jeden oględnie, inny gwałtownie, jeden przemocą, inny podstępem, jeden cierpliwie, inny niecierpliwie - a każdy tymi różnymi sposobami może tam dojść.Ciekawość - pierwszy stopień do zdrady.Człowiek przyzwyczaja się do wszystkiego, jeżeli tylko osiągnie właściwy stopień uległości.Jeden nieprzyjaciel kobiet i małżeństwa tak powiedział: ilekroć kładę się spać, czynię to ze strachem, gdy sobie przypomnę, że Adam we śnie dostał żonę.Ludzie zwykle mają dwa powody, dla których coś robią: jeden prawdziwy i jeden, który dobrze brzmi.