Zemsta koi serce nie bardziej niż słona woda pragnienie.


zemsta-koi-serce-nie-bardziej-ż-słona-woda-pragnienie
walter wecklerzemstakoiserceniebardziejniżsłonawodapragnieniezemsta koikoi serceserce nienie bardziejbardziej niżniż słonasłona wodawoda pragnieniezemsta koi sercekoi serce nieserce nie bardziejnie bardziej niżbardziej niż słonaniż słona wodasłona woda pragnieniezemsta koi serce niekoi serce nie bardziejserce nie bardziej niżnie bardziej niż słonabardziej niż słona wodaniż słona woda pragnieniezemsta koi serce nie bardziejkoi serce nie bardziej niżserce nie bardziej niż słonanie bardziej niż słona wodabardziej niż słona woda pragnienie

Śmierć koi pragnienie nie - wiedzy.Bogactwo jest jak morska woda: im więcej pijesz, tym większe masz pragnienie.Miłość bez nadziei i żądań bardziej wzrusza serce kobiety niż wszelkie uwodzicielskie manewry.Im bardziej uszlachetniasz swe serce, tym oblicze twej sztuki bardziej prawe.Przebaczenie jest lepsze niż zemsta.Jedynie woda jest w stanie odmienić pustynię. Woda to życie. Miłość jest tą wodą.