Zera są jajkami znoszonymi przez inne cyfry.


zera-są-jajkami-znoszonymi-przez-inne-cyfry
ramon gomez de la sernazerajajkamiznoszonymiprzezinnecyfryzera sąsą jajkamijajkami znoszonymiznoszonymi przezprzez inneinne cyfryzera są jajkamisą jajkami znoszonymijajkami znoszonymi przezznoszonymi przez inneprzez inne cyfryzera są jajkami znoszonymisą jajkami znoszonymi przezjajkami znoszonymi przez inneznoszonymi przez inne cyfryzera są jajkami znoszonymi przezsą jajkami znoszonymi przez innejajkami znoszonymi przez inne cyfry

Kobieta musi wybierać; z mężczyzną kochanym przez inne kobiety nie czuje się pewnie, z mężczyzną nie kochanym przez inne - jest nieszczęśliwa.Tu otwierał się inny, odrębny świat, do niczego niepodobny; tu panowały inne, odrębne prawa, inne obyczaje, inne nawyki i odruchy; tu trwał martwy za życia dom, a w nim życie jak nigdzie i ludzie niezwykli.Mężczyzna kochany przez jedną kobietę bywa jednocześnie kochany przez inne.Są dwa grzechy główne, z których wywodzą się wszystkie inne: niecierpliwość i opieszałość. Przez niecierpliwość ludzie zostali wypędzeni z raju, przez opieszałość nie powracają tam.Jeśli pragniesz żyć, nie zatrzymuj swego życia dla siebie - ono musi głaskać inne brzegi i nawadniać inne ziemie.Zero do zera, a będzie kariera.